EEN GESCHIKTE LOCATIE KIEZEN

Hoe zoek je een geschikte locatie voor je event?
De ideale locatie van een evenement is de plek waar bezoekers veilig kunnen genieten van een programma in een comfortabele sfeer en waarbij tevens gezorgd wordt voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de bezoekers en werknemers.

De locatie voor je event kies je altijd in functie van het type event en van de verwachte opkomst (vb. een rommelmarkt kun je organiseren op straat maar ook in een gebouw). Niet elke locatie is geschikt voor elk event vb. een festival voor 10.000 personen kun je niet in een OC organiseren.

Het is belangrijk om jouw event te toetsen aan de plus- en minpunten van de mogelijke locatie. Een locatie kan zowel een zaal in een gebouw of een terrein buiten zijn.

De ideale locatie kies je op basis van onderstaande punten

 • De risico’s die gepaard gaan met het event zijn toegelaten op de locatie (vb. gebruik pyrotechnische effecten).

 • De locatie voldoet aan de gewenste capaciteit (de capaciteit wordt altijd bepaald door de brandweer).

 • Is het type ondergrond geschikt, wat is de gesteldheid van de ondergrond en is de omgeving geschikt voor je event.

 • Bereikbaarheid van de locatie: zijn er voldoende brede toegangs- en evacuatiewegen voor bezoekers en hulpdiensten van en naar je locatie.

 • Is er voldoende vrije ruimte om de publieksstromen binnen de locatie vlot te laten verlopen.

 • De planning in het jaar (seizoen) en de duur van het evenement.

 • Wat is de aard van het evenement (binnen of buiten), de activiteit en/of het soort entertainment.

 • Welk profiel heeft de beoogde doelgroep.

 • Zal het publiek staan, zitten, deelnemen of een combinatie daarvan.

 • De faciliteiten en de voorzieningen die benodigd en aanwezig zijn (denk bijvoorbeeld aan rioleringen voor afvoer toiletten, watervoorzieningen…).

 • De personele/technische ondersteuning bij de opbouw, uitvoering en afbouw.

 • De mogelijkheden en onmogelijkheden in geval van incidenten.

 • De impact op de omgeving en het bestemmingsplan van de locatie (op te vragen via de gemeente).

 • Milieuaspecten (geluid, flora/fauna, bestemming).

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING