maximale capaciteit locatie

Evenement in een gebouw

Als je als locatie een gebouw kiest, bestaat er meestal een brandpreventieverslag. Dit verslag bevat een door de brandweer bepaalde maximale capaciteit. De maximale capaciteit is het aantal personen die maximaal op hetzelfde moment aanwezig mogen zijn in die specifieke locatie (zalen, lokalen en het gehele gebouw). Je kan de maximale capaciteit opvragen bij de eigenaar of de uitbater van het gebouw.

Indien er geen capaciteit van het gebouw is bepaald of indien er nog geen brandpreventieverslag bestaat van het gebouw, dient de eigenaar van het gebouw een aanvraag naar de gemeente te richten om een opdracht (via de burgemeester) aan de brandweer te geven om de capaciteit van het gebouw te bepalen.

>> Aanvraag brandpreventieverslag

Evenement in een tent

Elke tent heeft een maximale capaciteit. Het bepalen van de maximale capaciteit van een tent is een taak van de brandweer. De brandweer bepaalt de capaciteit van een tent op basis van oppervlakte (richtinggevend) en het aantal en de breedte van de aanwezige (nood)uitgangen (determinerend).

Let op: opengeritste tentzeilen worden niet als een volwaardige nooduitgang aanzien, kies dus steeds een tent met deurpanelen.

>> Advies capaciteit tent

Evenement op een terrein in buitenlucht

Ook een terrein heeft beperkingen. De capaciteit moet steeds door de brandweer bepaald worden.

De brandweer zal de capaciteit bepalen op basis van de oppervlakte van het terrein en de aanwezige obstakels op en rond het terrein (cateringstanden, tenten, podia…). Sluit je het terrein af (bv. met bouwhekken) dan zal de aanwezigheid van het aantal en de breedte van de (nood)uitgangen de capaciteit bepalen in combinatie met de oppervlakte en de aanwezigheid van obstakels op het terrein.

(Nood)uitgangen worden enkel in acht genomen indien ze opendraaien in de vluchtzin, ontgrendeld zijn of vergrendeld zijn in open stand, vrij zijn van obstakels, voorzien zijn van de wettelijke pictogrammen (voldoende groot volgens de breedte van de nooduitgang, gemonteerd boven het bouwhek die aansluit aan de nooduitgang zie foto) en voorzien zijn van veiligheidsverlichting. De vluchtweg is minimaal even breed als de er op uitkomende nooduitgangen. De vluchtweg is steeds voldoende verlicht en vrij van obstakels.

Als organisator ga je best na of je locatie de in- en uitstroom van de verwachte opkomst wel aankan.

Zorg er bij de keuze van de toegang van je event voor dat het publiek vlot in en uit kan stromen (= een voldoende brede toegangsweg). Vermijd bochten en obstakels (trappen, modder, zand, bomen…) op de toegangsweg naar je event.

Bij sommige evenementen wordt er aan toegangs- of persoonscontrole gedaan, hierdoor kunnen wachtrijen ontstaan. Voorzie voldoende ruimte voor de wachtenden.

Als organisator ga je best ook na of er voldoende parkeergelegenheid voor auto’s, bussen en fietsen in de omgeving van je locatie aanwezig is en of er voldoende openbaar vervoer is met vlotte verbindingen.

>> Advies capaciteit terrein


Ondersteunende documenten

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING