DETAILPLAN (vb. tent)

Gebruik dit document als een aanzet om je eigen document op te stellen.

Sommige evenementen zijn vrij grootschalig, hierdoor is het niet altijd mogelijk om op je inplantingsplan alles duidelijk in te tekenen.
In dat geval kun je je evenemententerrein opsplitsen in verschillende zones of voor de constructies een detailplan maken.

Zo maak je een goed detailplan.

 • goede maataanduiding + schaalverdeling;

 • eventuele afbakeningen in en rond de constructies;

 • alle ingangen, uitgangen en nooduitgangen (plaats er telkens ook de breedte en een nummering bij);

 • eventuele evacuatiewegen en brandgangen;

 • alle constructies ( vb. podia, stellingwerk, bars, toiletzone, etc.);

 • cateringstanden en cateringzones en eventuele aanwezigheid van gasflessen (niet toegestaan in tenten en gebouwen);

 • alle technische installaties (vb. stroomgroepen, verdeelkasten, warmeluchtgeneratoren, etc.) en de aanwezige afsluiters nutsvoorzieningen;

 • grote hoogteverschillen;

 • alle andere mogelijke risico’s aan (vb. waterpartijen);

 • opstelplaats van brandblussers, brandslangen, branddekens, hydranten…;

 • aanspreekbare watervoorraden;

 • opstelplaatsen voor de veiligheidsdiensten;

 • indeling van de locaties in zones/sectoren (publieke, medewerkers, artiesten, VIP…;

 • maak een duidelijke legende (in de legende kun je eventueel extra informatie meegeven vb. 3 = cateringstand Luikse Bollen: gebruik gasflessen).

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING