inplantingsplan

Gebruik dit document als een aanzet om je eigen document op te stellen.

Bij elk evenement dient er steeds een inplantingsplan opgemaakt worden.
Een goed inplantingsplan bevat voor hulpdiensten een schat aan informatie en helpt hen om een interventie vlotter te laten verlopen.

Zo maak je een goed inplantingsplan.

 • Gebruik een goed basisplan:

aanpalende straten zijn weergegeven met aanduiding naam straten;

aanduiding van een schaalverdeling;

aanduiding van het noorden;

 • Duid het evenemententerrein en eventuele afbakeningen aan op het plan.

 • Teken en nummer alle ingangen, uitgangen en nooduitgangen (plaats er telkens ook de breedte bij).

 • Teken eventuele evacuatiewegen en brandgangen in.

 • Teken alle grote constructies in vb. tenten podia, stellingwerk… (geef alle constructies een uniek karakter vb. een naam: Zolex-tent).

 • Teken alle andere constructies en opstellingen in (bars, cateringstanden, toiletzones…) en geef hen ook een uniek karakter vb. nummering.

 • Teken alle technische installaties in (stroomgroepen, warmeluchtgeneratoren…).

 • Indien er grote hoogteverschillen op het evenemententerrein aanwezig zijn dan teken je die best ook in op je plan.

 • Duid alle bijkomende risico’s aan vb. aanwezigheid van verdeelkasten, gas, waterpartijen…

 • Duid opstelplaatsen voor de veiligheidsdiensten aan.

 • Teken het verzamelpunt in.

 • Maak een duidelijke legende (in de legende kun je eventueel extra informatie meegeven vb. 3 = cateringstand Luikse Bollen: gebruik gasflessen.)

Maak een detailplan op van elke grote constructie duid hier de volledige inrichting van de constructie op aan zoals bars, podium, nooduitgangen (met nummering en breedte)…

Bij grotere evenementen is het ook aangewezen een rasterplan op te maken, afhankelijk van de grootte kunnen vakken variëren van 2m – 10m.

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING