risicoANALYSE

Gebruik deze informatie als een aanzet om je eigen document op te stellen.

Voor elk evenement moet er een risicoanalyse worden opgemaakt.
Een risicoanalyse is een opsomming van alle mogelijke gevaren waaraan het publiek kan blootgesteld worden en de preventieve acties die jij als organisator hebt genomen om de impact en gevolgen van de risico's te beperken of volledig weg te nemen.

Zo maak je een goede risicoanalyse

  1. Voorafgaand aan de risicoanalyse vermeld je algemene info over het evenement zelf (locatie, contactgegevens organisatie, programmatie, opstellingsplan/inrichtingsplan, type publiek, opsomming van de verschillende constructies, evacuatiewegen, nooduitgangen…)

  2. Na de risicoanalyse vermeld je alle veiligheidsvoorzieningen:

  • coördinatiepost (waar, wie, wanneer…)

  • hulpdiensten (waar, wie, wanneer…)

  • medewerkers (waar, wie, wanneer…)

  • security (waar, wie, wanneer…)

  • stewards (waar, wie, wanneer…)

  • rondgang hulpdiensten (waar, wie, wanneer…)

  • gemaakte noodprocedures

  1. Tot slot kun je eventueel een intern veiligheidsplan toevoegen.

Onderstaand voorbeeld is niet alles omvattend, wij hebben ons beperkt tot enkele rubrieken die van toepassing zijn op de brandveiligheid.

RA.pdf

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING