buurt- & straatfeesten

Onderstaande tips zijn van toepassing op buurt- en straatfeesten die buiten worden georganiseerd.

 • Elk type evenement heeft zo zijn eigen risico’s, maak steeds een risicoanalyse op.

 • Maak een inplantingsplan op met intekening van de verschillende standplaatsen met maataanduiding.

 • Bereikbaarheid van het event voor hulpdiensten: voorzie steeds een vrije doorgang van 4m breed en 4m hoog. Op deze vrije zone mogen geen vaste obstakels staan, alle andere obstakels zijn dus vlot weg te nemen. Springkastelen, partytenten, tafels… mogen de vrije doorgang niet versperren. De vrije doorgang in bochten: draaistralen van minimaal 11m aan de binnenkant en 15m aan de buitenkant.

 • Teken de standplaatsen af met krijt op het terrein zodat er steeds een vrije doorgang blijft bestaan voor de hulpdiensten.

 • Het afsluiten van straten in het kader van het verkeersvrij maken of in het kader van terrorisme kan enkel met obstakels die onmiddellijk te verplaatsen zijn.

 • De bereikbaarheid in de hoogte van gebouwen mag niet in het gedrang komen door tijdelijke constructies zoals podia, tenten, etc.

 • Voorzie steeds een vrije zone tussen gevels en standplaatsen van minimaal één meter (uitzondering mits schriftelijke toestemming van de eigenaar van het pand) en één meter tussen de standplaatsen onderling.

 • Nutsvoorzieningen zoals gas afsluiters en hydranten zijn steeds vlot bereikbaar.

 • Standplaatsen voor installaties met een verhoogd brandrisico (bv. cateringstanden) dienen op minimaal vier meter van gevels geplaatst te worden, uitzondering mogelijk bij schriftelijke toestemming van eigenaar pand.

 • Er is een vrije evacuatiezone rond tijdelijke constructies.

 • Cateringstanden:

   • Foodtrucks en mobiele verkoopwagens dienen de nodige attesten en keuringen kunnen voorleggen (elektrische installatie, gasinstallatie).

   • Alle andere cateringstanden dienen gekeurd materiaal te gebruiken. Het materiaal moet gebruikt worden volgens de instructies in de handleiding en volgens regels van goed vakmanschap.

   • Bij cateringinstallaties op gas mag enkel het principe 1 gasfles - 1 verbruiker gebruikt worden.

   • Cateringinstallaties op gas moeten gekeurd worden door een EDTC op lekdichtheid.

   • Gasslangen zijn maximaal 5 jaar oud en verkeren in een onbeschadigde toestand. Gasslangen mogen maximaal twee meter lang zijn en mogen niet aan elkaar gemonteerd worden. Gasslangen worden op de nippels gefixeerd met metalen spanringen of met schroefkoppelingen.

   • De ontspanner is aangepast aan de verbruiker, het gebruikte gas en bevindt zich in een onberispelijke conditie.

   • Gas: elke verbruiker mag slechts voorzien worden van één fles in gebruik en één reservefles. Gasopslag is niet toegestaan.

   • Gasflessen moeten op drie meter van rioolmonden, kelderopeningen of lager gelegen delen opgesteld worden.

   • Gasflessen dienen opgeslagen te worden in een speciale gasfleskast of dienen afgeschermd te worden van weersinvloeden en warmtebronnen en beschermd zijn tegen omvallen.

   • Elke cateringstand is voorzien van een gekeurd blustoestel van één bluseenheid (jaarlijks te herkeuren) en een blusdeken.

   • Cateringstanden op gas of met open vuur plaats je niet in publiekstenten en gebouwen. Cateringstanden mogen opgesteld worden in kooktenten indien er geen publiek in de kooktent dient te komen. Kooktenten zijn minimaal aan één volledige zijde open. De kooktenten staan op vier meter van gebouwen en publiekstenten en op twee meter van brandbare materialen opgesteld.

   • Elektrische cateringstanden voor bereiding van voeding mogen niet in de publiekstent worden opgesteld. Elektrische toestellen voor het warm houden van voeding mogen wel opgesteld worden in de publiekstent indien de toestellen daar specifiek toe bestemd zijn.

   • Cateringstanden staan bij voorkeur niet naast elkaar en niet aan (nood)uitgangen.

 • Het plaatsen van stroomaggregaten, stroomgroepen of generatoren is enkel toegestaan op 4m van gebouwen en tenten (uitz. mits schriftelijke toestemming eigenaar gebouw of één meter t.o.v. volle gevels).

 • Stroomaggregaten, stroomgroepen en generatoren moeten gekeurd worden door een externe dienst voor technische controle (EDTC). Dit keuringsverslag is op te vragen via eigenaar/verhuurder.

 • Als organisator dien je zelf in te staan om elke tijdelijke elektrische installatie te laten keuren door een EDTC. Een tijdelijke elektrische installatie start aan het aftakpunt waar de elektriciteit wordt afgenomen tot aan het laatste verdeelbord, bij kleinere installaties waar er vanuit huizen afgetakt wordt hoeft er geen extra keuring uitgevoerd te worden.

 • Verzekeringen

  • Sluit de nodige verzekeringen af..

 • Tenten

  • Tenten tot 100 personen of met een totale oppervlakte <60 m²: Zorg steeds dat de tenten voldoende verankerd zijn zodat ze bestand zijn tegen hevige wind. Indien de partytenten tekenen van instabiliteit vertonen dienen ze onmiddellijk afgebroken te worden (start steeds met het wegnemen van de zeilen).

  • Tenten voor meer dan 100 personen of indien de totale oppervlakte van alle tijdelijke structuren/constructies groter is dan 60 m²: (zie rubriek tenten).

  • Let steeds op met de gebruikte versieringen die je gebruikt om je evenement aan te kleden. Makkelijk brandbare materialen zoals papier, karton, stro… mogen niet gebruikt worden om tenten aan te kleden.

  • Je weet nooit wat er fout kan gaan, voorzie dus enkele blustoestellen (één per 150 m² en één extra per brandrisico) en een EHBO-kit.

Figuur 1

Ondersteunende documenten

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING