cateringstanden & foodtrucks

Er bestaan twee groepen cateringinstallaties:

 • Mobiele verkoopwagen voor catering en foodtrucks

 • Alle andere tijdelijke verkoopstanden

Voor beide groepen zijn er specifieke richtlijnen waaraan er moet voldaan worden, wij sommen ze even voor je op:

MOBIELE VERKOOPWAGEN VOOR CATERING EN FOODTRUCKS

 • Mobiele verkoopwagen voor catering en foodtrucks moeten op minimaal vier meter van gebouwen en tenten opgesteld staan, uitzondering indien schriftelijke toestemming van de eigenaar van het gebouw of één meter indien volle muur.

 • Mobiele verkoopwagen voor catering en foodtrucks mogen geen obstructie vormen voor hulpdiensten en mogen niet opgesteld worden op de vrije doorgang voorzien voor de hulpdiensten.

 • Mobiele verkoopwagen voor catering en foodtrucks mogen niet opgesteld zijn op nutsvoorzieningen (hydranten, gasafsluiters…).

 • Er is een gekeurd blustoestel aanwezig van minimaal één bluseenheid.

 • Er is een blusdeken aanwezig.

 • Gasopslag (max. 130 kg of één batterij) enkel toegestaan voor kermissen, foren en meerdaagse evenementen mits schriftelijke toestemming van de brandweer en dit voor kermissen en meerdaagse evenementen.

 • Elk toestel mag maximaal voorzien worden van één gasfles (aangesloten) en één reservefles per toestel.

 • De gasvoorraad is opgeslagen in een speciaal daarvoor voorziene geventileerde kast. De kast is afgesloten en de gasflessen zijn beschermd tegen omvallen.

 • Verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid.

 • Verzekeringspolis brandrisico’s.

 • Mobiele verkoopwagen voor catering en foodtrucks die beschikken over een elektrische installatie dienen een geldige elektrische keuring te kunnen voorleggen.

 • Mobiele verkoopwagen voor catering en foodtrucks die beschikken over een gasinstallatie dienen een geldige keuring gasdichtheid en conformiteit van de installatie te kunnen voorleggen.

ALLE ANDERE TIJDELIJKE VERKOOPSTANDEN

Mobiele elektrische cateringtoestellen

 • Mobiele elektrische toestellen voor bereiding van voeding worden niet toegestaan in publieksdelen van tenten en gebouwen.

 • Mobiele elektrische toestellen voor bereiding van voeding worden toegestaan in specifiek daartoe bestemde lokalen, in kooktenten of een volledig van het publiek afgescheiden tentdeel.

 • Kooktenten zijn minimaal aan 1 volledige zijde open, het publiek mag de kooktenten niet betreden.

 • Het warm houden van voeding met speciaal daarvoor bestemde elektrische toestellen is toegestaan in publieksruimtes.

 • De cateringstanden mogen niet opgesteld worden op evacuatiewegen of voor nooduitgangen.

 • De cateringstanden mogen niet opgesteld worden op nutsvoorzieningen (hydranten, gasafsluiters…).

 • Alle cateringtoestellen dienen te voldoen aan de Europese reglementeringen (CE-label moet zichtbaar aanwezig zijn) en zijn geplaatst en gebruik volgens de regels van de kunst.

 • Eventuele beschadigingen aan het toestel hebben geen invloed op de werking ervan.

 • Cateringtoestellen worden op een harden stabiele plaats opgesteld op voldoende afstand van brandbare materialen.

 • Bij elke cateringstand dient er een gekeurd blustoestel van 1 bluseenheid aanwezig te zijn en een blusdeken.

 • De elektrische bekabeling is vrij van beschadigingen.

 • De elektrische toestellen zijn aangesloten volgens de regels van de kunst .

Mobiele cateringtoestellen met open vuur

 • Enkel in openlucht op min. 4m afstand van gebouwen en tenten en op 2m van brandbare materialen of in afzonderlijke en enkel daartoe bestemde tent (kooktent).

 • Kooktenten staan op minimaal 4m van gebouwen en publiekstenten en op 2m van brandbare materialen. De kooktenten zijn minimaal aan 1 volledige zijde open, het publiek mag de kooktenten niet betreden.

 • Warmhoudapperatuur met brandpasta mag niet gebruikt worden in tenten en gebouwen.

 • Warmhoudapperatuur met brandpasta mag niet bijgevuld worden tijdens het gebruik.

 • De cateringstanden mogen niet opgesteld worden op evacuatiewegen of voor nooduitgangen.

 • De cateringstanden mogen niet opgesteld worden op nutsvoorzieningen (hydranten, gasafsluiters…).

 • Alle cateringtoestellen dienen te voldoen aan de Europese reglementeringen (CE-label moet zichtbaar aanwezig zijn) en zijn geplaatst en gebruik volgens de regels van de kunst.

 • Eventuele beschadigingen aan het toestel hebben geen invloed op de werking ervan.

 • Cateringtoestellen worden op een harden stabiele plaats opgesteld op voldoende afstand van brandbare materialen.

 • Bij elke cateringstand dient er een gekeurd blustoestel van 1 bluseenheid aanwezig te zijn en een blusdeken.

 • BBQ enkel buiten toegestaan.

 • BBQ: verbod op gebruik van brandversnellers om het vuur aan te wakkeren.

Mobiele cateringtoestellen op gas

 • Laat je cateringinstallatie op gas keuren op lekdichtheid door een EDTC alvorens in gebruik te nemen.

 • Enkel in openlucht op min. 4m afstand van gebouwen en tenten of in afzonderlijke en enkel daartoe bestemde tent (kooktent).

 • Kooktenten staan minimaal op 4m van gebouwen en publiekstenten en op 2m van brandbare materialen. . Kooktenten zijn minimaal aan 1 volledige zijde open. Het publiek mag de kooktenten niet betreden.

 • De cateringstanden mogen niet opgesteld worden op evacuatiewegen of voor nooduitgangen.

 • De cateringstanden mogen niet opgesteld worden op nutsvoorzieningen (hydranten, gasafsluiters…).

 • Alle cateringtoestellen dienen te voldoen aan de Europese reglementeringen (CE-label moet zichtbaar aanwezig zijn) en zijn geplaatst en gebruik volgens de regels van de kunst.

 • Eventuele beschadigingen aan het toestel hebben geen invloed op de werking ervan.

 • Cateringtoestellen worden op een harden stabiele plaats opgesteld op voldoende afstand van brandbare materialen.

 • Bij elke cateringstand dient er een gekeurd blustoestel van 1 bluseenheid aanwezig te zijn en een blusdeken.

 • De installatie is lekvrij, kan getest worden met zeepsop op koppelingen en aansluitingen.

 • Gasslangen zijn vrij van beschadigingen en zijn maximaal 2m lang, ze mogen niet aaneengeschakeld worden.

 • Gasslangen zijn maximaal 5 jaar oud, datum terug te vinden op slang.

 • Gasslangen zijn bevestigd met een ijzeren spanring of met schroefkoppelingen.

 • De ontspanner is vrij van beschadigingen en is aangepast aan het gebruikte gas en de verbruiker.

 • Elk cateringtoestel dient over een eigen afsluiter te beschikken.

 • Enkel het principe 1 bron – 1 verbruiker is toegestaan met andere woorden mag er aan één gasfles is maar één verbruiker gemonteerd worden.


Mobiele frituurtoestellen

 • Mobiele frituurtoestellen (ongeacht de bron) zijn altijd verboden in tenten en gebouwen.

 • Frituurtoestellen zijn enkel toegestaan in open lucht of in kooktenten. De kooktenten staan op 4m van gebouwen en publiekstenten opgesteld en op 2m van brandbare materialen.


Opstellen van gasflessen

 • Gasflessen enkel in openlucht opstellen (ook in tenten verboden).

 • Er mag geen gasopslag aanwezig zijn een nabij de installatie, enkel dagvoorraad. Uitzondering meerdaagse kermissen en meerdaagse evenementen mits schriftelijke goedkeuring brandweer (max. 130kg of 1 batterij)

 • Per cateringtoestel mag er één gasfles aangesloten zijn en mag er één reservefles aanwezig zijn.

 • Gasflessen zijn staan altijd recht en worden vastgemaakt in een geventileerde gasflessenkast of andere geventileerde constructie.

 • Gasflessen staan uit de zon en afgeschermd van warmtebronnen

 • Gasflessen staan buiten bereik van het publiek.

 • Gasflessen staan op min. 3m van rioolmonden, kelderopeningen of lagergelegen delen.

Aankleding cateringstand

 • De aangebrachte bouwmaterialen en versieringen om het evenement aan te kleden mogen geen bijzonder risico voor de (brand)veiligheid met zich mee brengen.

Verzekeringen

 • Verzekeringspolis brandrisico’s

 • Verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten


Ondersteunende documenten

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING