Evenementen in, op of aan het water

Evenementen in, op of aan het water brengen specifieke risico’s met zich mee.

Hoe zorg je voor passende veiligheidsmaatregelen? Wij hebben enkele aandachtspunten op een rijtje gezet.


Stel een veiligheidsdocument op

Als organisator van een evenement bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van het publiek, deelnemers, medewerkers, vrijwilligers, omstanders en publieke eigendommen. Dit is het uitgangspunt voor alle besluiten die u neemt. Evenementen die in, op of aan het water plaatsvinden brengen bijzondere veiligheidsrisico’s met zich mee. Als organisator moet u nadenken over deze risico’s. De inventarisatie van de risico’s (risicoanalyse) vormt de basis voor het veiligheidsdocument.

In het veiligheidsdocument beschrijf je de evenementenzone en eventueel het parcours en de maatregelen die u als organisator neemt om risico's te beheersen en de te volgen procedures bij incidenten.

Vergeet niet om een degelijk detailplan toe te voegen aan het veiligheidsplan.

Zorg voor een veilige omgeving

Afhankelijk van het type evenement zal je als organisator andere acties moeten ondernemen om de veiligheid van de deelnemers en het publiek te garanderen. De opkomst (aantal deelnemers en publiek) speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de grootte van de reddingscapaciteit.

  • Neem de nodige maatregelen zodat niemand ongewenst in het water terecht kan komen vb. hek, nadar, linten…

  • Zorg voor de nodige reddingsmiddelen. Als het toch fout gaat is het een absolute must om een eerste reddingspoging te kunnen ondernemen. Dit kan door een reddingsboei te voorzien waar nodig.

  • Bij evenementen die op het water doorgaan is het aangewezen de deelnemers een reddingsvest te laten dragen.

  • Afhankelijk van het type evenement kan het aangewezen zijn om een reddingscapaciteit te voorzien. Je kun hiervoor aan de waterlijn redders voorzien of op het water een reddingsboot (boot met hulpverleners) voorzien.

  • Voorzie steeds een EHBO-post met geschoolde hulpverleners

Extra aandachtspunten

  • Laat de waterkwaliteit controleren door een labo bij evenementen waarbij mensen actief in het water gaan.

  • Een lage watertemperatuur brengt extra risico’s met zich mee bij evenementen waarbij mensen in het water gaan. Ga na wat de minimale temperatuur is voor uw type evenement en welke extra maatregelen eventueel moeten genomen worden vb. wetsuit.

  • Indien je een activiteit organiseert lang op of langs de kant van een waterweg heb je hiervoor toestemming nodig.

Meer informatie: https://www.vlaamsewaterweg.be/evenement-recreatieve-activiteiten%C2%A0op-langs-een-waterweg


Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING