kermissen en foren

Onderstaande tips zijn van toepassing op kermissen en foren die buiten worden georganiseerd.
Onder foren en markten verstaan wij alle opstellingen van de verschillende types kermisattracties of vestigingen van kermisgastronomie.

 • Maak een risicoanalyse op voor je event.

 • Maak een inplantingsplan op en duid de standplaatsen en wegblokkades aan, nummer de standplaatsen en plaats maataanduiding op het plan.

 • Vanaf een groot aantal bezoekers op je evenement worden de veiligheidsrisico’s groter. Voorzie een actieplan om je evenement eventueel af te sluiten.

 • Bereikbaarheid van het event voor hulpdiensten (figuur 1): voorzie steeds een vrije doorgang van vier meter breed en vier meter hoog. Op deze vrije zone mogen geen vaste obstakels staan, alle andere obstakels zijn dus vlot weg te nemen. Springkastelen, partytenten… mogen de vrije doorgang niet versperren. De vrije doorgang in bochten: draaistralen van minimaal 11 meter aan de binnenkant en 15 meter aan de buitenkant.

 • Teken de standplaatsen af met krijt op het terrein zodat er steeds een vrije doorgang blijft bestaan voor de hulpdiensten.

 • Het afsluiten van straten in het kader van het verkeersvrij maken of in het kader van terrorisme kan enkel met obstakels die onmiddellijk te verplaatsen zijn.

 • Gebouwen zijn steeds vlot bereikbaar voor hulpdiensten.

 • Vestigingen van kermisgastronomie (cateringwagens en cateringstanden) staan op minimaal vier meter van gebouwen.

 • De straten waar het evenement plaatsvindt mogen enkel afgesloten worden met obstakels die onmiddellijk verplaatst kunnen worden.

 • Nutsvoorzieningen zoals gasafsluiters en hydranten zijn steeds vlot bereikbaar.

 • Alle kermisattracties moeten voldoen aan de geldende wetgevingen en reglementeringen. Alle noodzakelijke attesten en keuringen moeten ten allen tijde kunnen voorgelegd worden.

 • Alle kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie moeten voldoen aan de geldende wetgevingen en reglementeringen. Alle noodzakelijke attesten en keuringen moeten ten allen tijde kunnen voorgelegd worden.

 • Alle kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie die gebruikmaken van gas (bv. door pyrotechnische effecten, verwarmingstoestellen…) dienen de nodige keuringen en attesten voor te kunnen leggen (conformiteit en lekdichtheid).

 • Kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie die gebruik maken van gas moeten het gas op minimaal drie meter van rioolmonden, kelderopeningen en lager gelegen delen opstellen.

 • Ter hoogte van de kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie mag er geen gas worden opgeslagen, enkel dagvoorraad is toegestaan. De maximaal toegestane hoeveelheid dagvoorraad gas is beperkt tot 130 kg of één batterij gasflessen.

 • Gasflessen zijn altijd opgeslagen in een speciaal daartoe voorziene kast. De kast is steeds gesloten en voldoende geventileerd. De gasflessen zijn steeds beschermd tegen omvallen.

 • Elke kermisattractie is in het bezit van een gekeurd blustoestel van één bluseenheid.

 • Vestigingen van kermisgastronomie zijn in het bezit van een blusdeken en een gekeurd blustoestel van één bluseenheid. Frietketels zijn voorzien van een goed sluitend deksel gemaakt uit onbrandbaar en niet smeltbaar materiaal.

 • Gesloten inrichtingen moeten voorzien zijn van (nood)uitgangen, aangewezen door goed zichtbare, duidelijke en officiële pictogrammen. Er is eveneens veiligheidsverlichting voorzien. De conformiteit en goede werking is te attesteren.

Figuur 1

Ondersteunende documenten

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING