pop-up camping

Bij meerdaagse evenementen faciliteert de organisator vaak de bezoekers met de aanwezigheid van een camping. Een camping is niet zomaar een stuk grond waar je een tent kunt op plaatsen, je dient dus met een aantal zaken rekening houden:


 • Een ideale locatie is een kort gemaaid grasveld (dit beperkt tevens branduitbreiding)

 • Bereikbaarheid van de camping voor hulpdiensten: voorzie steeds een vrije doorgang van vier meter breed en vier meter hoog. Op deze vrije zone mogen geen vaste obstakels staan. De vrije doorgang in bochten: draaistralen van minimaal 11 meter aan de binnenkant en 15 meter aan de buitenkant. De brandweer moet met hun voertuigen tot op 60 meter van elke tent kunnen rijden.

 • Kampeerterreinen worden vaak afgesloten met hekwerk om ongewenste bezoekers buiten te houden. Vanaf dat je het terrein afsluit moet je voorzien in nooduitgangen. Deze nooduitgangen moeten aangeduid worden met voldoende grote officiële pictogrammen (grootte aangepast aan de breedte van de nooduitgang) en veiligheidsverlichting. Zorg er steeds voor dat de pictogrammen van op elk punt op het terrein zichtbaar zijn, is dit niet het geval dan dien je de pictogrammen te herhalen. Het aantal en de breedte van de nooduitgangen wordt bepaald op basis van het maximaal aantal aanwezigen op de camping.

 • Grotere campings verdeel je steeds op in clusters van maximaal 100 tenten en max. 1000 m².

 • Rond elke cluster dien je een weg te voorzien. Vanaf de toegangsweg van de camping voorzie je een hoofdweg van minimaal vier meter, de wegen die op de hoofdweg uitkomen hebben een minimale breedte van twee meter. Nooduitgangen mogen enkel ter hoogte van een kruising van wegen voorzien worden en zijn steeds open en vrij van obstakels.

 • Oriëntatie op een camping is belangrijk om je eigen tent terug te vinden. Duid de verschillende clusters voldoende zichtbaar aan, aan de hand van een symbool, cijfer, letter of een combinatie ervan. Het is aan te raden deze aanduidingen uit te lichten.

 • Voorzie in elke cluster een blustoestel van minimaal één bluseenheid.

 • Het aanmaken van alle vormen van open vuren is altijd verboden.

 • Maak je gebruik van een gemeenschappelijke zone om bijvoorbeeld te eten, bouw deze zone dan zo centraal mogelijk uit.

 • Het bereiden van eten is enkel toegestaan in een specifiek daartoe bestemde en afgebakende zone. In deze zone is het altijd verboden om kampeertenten te plaatsen. De kookzone wordt voorzien van voldoende en aangepaste blusmiddelen (blustoestellen en blusdekens). Om de risico’s op brand te beperken voorzie je best vaste bbq’s. Opslag van campinggas en vloeibare brandstoffen op campings is verboden.

 • Enkel gaspatronen tot max. 500g (per tent) met vaste aansluiting (dus geen prikpatronen) en veiligheidsventiel worden toegelaten op de site, gebruik enkel toegestaan in de cateringzone.

 • Aggregaten, autobatterijen, stroomgroepen of generatoren en verwarmingstoestellen (op welke stroombron dan ook) zijn niet toegestaan.

 • Omdat de zelfredzaamheid van mensen die slapen een stuk lager is voorzie je best een waakdienst die in het geval van een incident alle aanwezigen kan verwittigen. Om deze slapende mensenmassa te kunnen alarmeren voorzie je steeds een megafoon.

 • In het landschap aanwezige kenmerken, zoals meertjes, greppels en rivieren, kunnen als natuurlijke grenzen worden gebruikt bij de lay-out van het kampeerterrein, maar kunnen tegelijkertijd ook als belemmering worden ervaren. Obstakels, zoals elektriciteitsmasten, windmolens, bomen, moeten worden beoordeeld op mogelijke risico’s zoals in de masten klimmen, elektrische schokken en dergelijke. Waar nodig moeten maatregelen worden genomen om het publiek tegen deze risico’s te beschermen.

 • Wapen je tegen weerextremen. Stel een actieplan op in combinatie van een opsomming van alle mogelijke risico’s die gepaard gaan met weersextremen (beperkt je niet enkel tot het terrein zelf maar kijk ook naar de ruimere omgeving vb. terrein ligt in de diepte, bomen aansluiten aan de camping…)

 • Wagens, brommers, fietsen… horen niet thuis op de camping maar op een parkeerterrein, voorzie voor kampeerwagens en caravans een afzonderlijke parking.

 • Voorzie een EHBO-kit of medische hulppost op de camping.

 • Maak een inplantingsplan op van je kampeerterrein.

 • Maak steeds een risicoanalyse op.

 • Elk evenement heeft zijn eigen risico’s, maak een risicoanalyse op.

Ondersteunende documenten

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING