pyrotechniek, vuurwerk en -animatie

Onderstaande tips zijn van toepassing op alle vormen van of gelijkend op pyrotechnische effecten, vuurwerk en vuuranimatie. Alle vormen van pyrotechnische effecten, vuurwerk en vuuranimatie zijn verboden in gebouwen en tenten.


Pyrotechnische effecten: (enkel toegelaten buiten)

 • altijd laten monteren door een specialist;

 • enkel toegestaan indien er een veiligheidsdossier wordt opgemaakt;

 • de pyrotechnische effecten staan stabiel opgesteld en zijn beschermd tegen omvallen;

 • de pyrotechnische effecten dienen geplaatst en gebruikt te worden volgens de gebruiksaanwijzingen;

 • de plaatser dient een veiligheidszone (straal 3m en 3m boven het hoogste punt van het werkend effect) te voorzien rond de pyrotechnische effecten, in deze zone mag er niemand komen bij activatie van de effecten;

 • de pyrotechnische effecten zijn zo geplaatst dat ze geen directe of indirecte invloed hebben op de brandveiligheid, er dient voldoende afstand (straal 3m en 3m boven het hoogste punt van het werkend effect) gehouden worden van brandbare materialen;

 • voorzie steeds minimaal één blustoestel van één bluseenheid en een blusdeken;

 • opmaken van een risicoanalyse;


Vuuranimatie (vuurspuwen, gooien met fakkels…)

 • enkel toegestaan buiten;

 • laat enkel specialisten aan het werk;

 • enkel toegestaan indien er een veiligheidsdossier wordt opgemaakt;

 • er is steeds een tweede persoon aanwezig om eventueel bij gevaar in te grijpen;

 • voorzie een veilige afstand (straal drie meter en drie meter boven het hoogste punt van het werkend effect) tot brandbare materialen en publiek;

 • voorzie steeds minimaal één blustoestel van één bluseenheid en een blusdeken;

 • vul de brandstof nooit bij in het publiek;

 • opmaken van een risicoanalyse;


Feestvuurwerk (particulier vuurwerk)

 • Voordat je vuurwerk koopt, vraag na bij het gemeentebestuur wanneer het afsteken of het gebruik van vuurwerk is toegestaan en onder welke voorwaarden. Weet bv. dat in Vlaanderen een algemeen verbod geldt, waar het gemeentebestuur kan van afwijken.

 • Koop enkel wettig en veilig vuurwerk waarop één van de twee volgende verplichte kwaliteits- en veiligheidsmarkeringen staat:

   • Feestvuurwerk BE gevolgd door 3 letters, 4 cijfers en eindigend met een D (bijvoorbeeld BE/OTU XXXX/D)

   • Vuurwerk van categorie 1 of F1, van categorie 2 of F2; en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 van de volgende generieke types: niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur en niet-elektrisch aangestoken rookgeneratoren met een CE-markering

Enkele aandachtspunten

 • Bewaar het feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.

 • Lees alle gebruiksaanwijzingen volledig voordat u om het even welk vuurwerk afsteekt.

 • Kies een aangepaste afsteekplaats: een open zone, die idealiter vlak, horizontaal en hard is, ver verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en op ruime afstand van dichte plantengroei, vooral in droge omstandigheden.

 • Schiet geen vuurpijlen af bij sterke wind.

 • Leef strikt de leeftijdsgrenzen na die worden opgelegd voor de categorie van vuurwerk die u wilt gebruiken.

 • Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand van de afsteekplaats blijven.

 • Zorg dat u steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik hebt.

 • Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken.

 • Zorg voor een goede bescherming van uw ogen: draag een geschikte veiligheidsbril.

 • Draag geen kleding die gemakkelijk vuur kan vatten, zoals kledij op basis van synthetische vezels (nylon, fleece, microvezel, ...).

 • Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan. Wacht altijd tot de eerste pijl de lucht ingaat alvorens een andere pijl in dezelfde buis te plaatsen.

 • Stabiliseer batterijen door bijvoorbeeld zware, vuurvaste blokken er rond aan te brengen. Steek altijd de lonten aan met een aansteek lont die u bij uw leverancier kunt krijgen. U kunt eventueel ook rookwaren zoals een sigaar of een sigaret gebruiken. Gebruik zeker geen lucifers of aansteker: het risico bestaat dat u de lont op een verkeerde plaats aansteekt en onvoldoende tijd hebt om uzelf in veiligheid te brengen.

 • Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra een lont is aangestoken.

 • Richt nooit een aangestoken product naar een persoon.

 • Steek de lonten altijd aan met gestrekte arm.

 • Steek nooit een vuurwerk artikel geplaatst op de grond (batterij, fontein, kaars,...) aan terwijl u zich erover buigt.

 • Keer nooit terug naar een vuurwerk artikel eens de lont is aangestoken. Indien het artikel niet werkt, blijf dan gedurende minstens 30 minuten op afstand.

 • Steek nooit opnieuw een lont aan die niet heeft gewerkt. Na het afsteken doof je onmiddellijk alle op de grond gevallen gloeiende resten.

 • Ruim de afsteekzone op.


Professioneel vuurwerk

 • In Vlaanderen geldt er een algemeen verbod. Een gemeentebestuur kan hiervan afwijken.

 • Onder spektakelvuurwerk wordt verstaan: vuurwerk van categorie 3 of F3, van categorie 4 of F4 en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T2 alsook de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 die niet als feestvuurwerk worden opgenomen.

 • Spektakelvuurwerk wordt enkel toegestaan onder volgende voorwaarden:

   • Enkel toegestaan mits schriftelijke toestemming van burgemeester.

   • Enkel af te steken door professionele vuurwerkmaker met de nodige vergunningen en mits het opmaken van een veiligheidsdossier (met plan opstellingen en risicoanalyse)

Ondersteunende documenten

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING