Sfeervuren (kerstboomverbranding, kampvuren, vuurschalen en vuurkorven...)

Wetgevingen:

 • Het Veldwetboek (7 oktober 1886) bepaalt nog steeds dat het in ons land verboden is vuur te maken op minder dan 100 meter van heiden, huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro en mijten. Op deze algemene verbodsregel worden echter uitzonderingsmaatregelen voor kampvuren (niet voor kerstboomverbrandingen) voorzien namelijk voor sociaal-culturele activiteiten en door onder meer het Bosdecreet en de VLAREM.

 • Artikel 99 van het Bosdecreet (2013 gewijzigd) stelt dat vuur maken in of vlakbij een bos binnen een straal van 25 meter in Vlaanderen bij wet is verboden.

 • Volgens de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) mag het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur en het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer;

 • Opgelet: lokale regelgeving kan strenger zijn, vraag dit steeds na bij de gemeente.

 • Binnen de hulpverleningszone worden kampvuren en kerstboomverbrandingen enkel onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Wij geven je een overzicht.


Wanneer negatief advies:

 • Kampvuur

  • Negatief advies van HVZ Fluvia indien niet wordt voldaan aan de Vlaamse reglementering
   (= >100 meter van heiden, huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro en mijten of >25 meter van bossen)

 • Kerstboomverbrandingen

  • Negatief advies van HVZ Fluvia indien niet wordt voldaan aan de Vlaamse reglementering (= >100 meter van bossen, heiden, huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro en mijten)

Wanneer positief advies:

 • wel voldaan een de Vlaamse wetgeving

 • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het domein;

 • verplicht gebruik van een vuurschaal/vuurkorf;

 • veilige zone afgebakend rond de vuurhaard;

 • er voldoende en aangepaste blusmiddelen (vb. emmers water, blusdeken…) aanwezig zijn

 • enkel in een open, vlakke en verharde zone weg van dichte plantengroei of andere (licht) ontvlambare zaken;

 • of met toestemming van de burgemeester;


Enkele tips voor het gebruik van vuurschalen en vuurkorven:

 • maak steeds een risicoanalyse op;

 • plaatse de vuurschaal/vuurkorf steeds op een bed van zand;

 • plaats de vuurschaal/vuurkorf op veilige afstand van gebouwen en tenten (min. 4m) en op veilige afstand van brandbare materialen (min. 2 m);

 • gebruik enkel droog en onbehandeld hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals steenkool of houtskool;

 • beperk de brandstof tot de diameter van de vuurschaal/vuurkorf;

 • gebruik geen vloeibare brandversnellers om het hout in brand te steken of de vlammen aan te wakkeren;

 • zorg voor een afgebakende vrije zone rond de vuurschaal/vuurkorf zodat er niemand in kan lopen;

 • hou blusmiddelen bij de hand;

 • laat de vuurschaal niet onbewaakt achter;

 • opslag moet steeds buiten het bereik van het publiek gebeuren;

 • opslagplaatsen moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer;

 • bij sluitingstijd moeten het vuur en kleine smeulresten op de grond worden gedoofd met een overvloedige hoeveelheid water en moet de resterende brandstof worden verwijderd;

 • let op met gensters en vliegvuur;

 • bij te felle wind moet de verbranding afgelast worden.

Ondersteunende documenten

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING