sjorconstructies

Met sjorwerk kun je heel wat mooie constructies maken. Om een veilige constructie te bouwen hou je je best aan een aantal regeltjes.

Hulpverleningszone Fluvia raadt het document ‘Grote Sjorcontructies’ van Scouts en gidsen Vlaanderen aan als richtlijn bij het bouwen van sjorconstructies. Naast deze richtlijnen moet de constructies aan een aantal andere voorwaarden voldoen:


 • Indien de constructies gebruikt worden om publiek op toe te laten dan dienen de constructies voorzien worden van evacuatiemogelijkheden (nooduitgangen, trappen, pictogrammen…) en van voldoende hoge balustrades.

 • Er mogen zich nooit meer mensen op de sjorconstructie begeven dan de bepaalde maximale capaciteit.

 • Zones in, op of onder de sjorconstructie die niet toegankelijk zijn voor het publiek moeten afgeschermd worden.

 • De toegang onder de constructies wordt onmogelijk gemaakt voor publiek en onbevoegden. Elke vorm van opslag onder de constructies is verboden.

 • Indien publiek aanwezig op of onder de constructies:

 • Daken, plafonds en valse plafonds moeten volgens de ‘oude’ Belgische Norm NBN S 21-203 vervaardigd zijn uit materialen die behoren bij de (reactie bij brand) klasse A1 : moeilijk ontvlambaar, of klasse A0 : niet brandbaar. Volgens de Europese norm NBN EN 13501-2 dienen deze materialen te voldoen aan:

A1 ofwel

A2-s1-d0 ofwel

B-s1-d0

 • De verticale wanden en bekleding moeten volgens de ‘oude’ Belgische Norm NBN S 21-203 vervaardigd zijn uit materialen die behoren bij de klasse A2 : gemiddeld ontvlambaar, of een hogere klasse. Volgens de Europese norm NBN EN 13501-2 dienen deze materialen minstens te voldoen aan C-s1-d0.

 • De vloer en de vloerbedekking mogen volgens de ‘oude’ Belgische Norm NBN S 21-203 vervaardigd zijn uit materialen die behoren bij de klasse A3 : gemakkelijk ontvlambaar, of hoger. Volgens de Europese norm NBN EN 13501-2 dienen deze materialen minstens te voldoen Dfl-s1.

 • Versieringen

    • Onder versieringen verstaan we alle vormen van aankleding die niet behoren tot de normale functionele decoratie.

    • Versieringen mogen niet gemaakt zijn van makkelijk brandbare materialen zoals papier, riet, stro, karton, makkelijk brandbare kunststoffen, makkelijk brandbare stoffen…

    • De aangebrachte versieringen mogen maximaal 10% van het totale muuroppervlakte bedekken.

    • Versieringen mogen geen lint vormen -> lontwerking.

    • Versieringen bevinden zich ten minste op twee meter van (nood)uitgangen en evacuatiewegen.


Ondersteunende documenten

2014-grote-sjorconstructies leidraad scouts en gidsen.pdf

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING