Wedstrijden en events met een parcours

Onderstaande tips zijn van toepassing op wedstrijden en evenementen met een parcours die (deels) doorgaan op de openbare weg.

 • Maak een risicoanalyse op voor je event waarin je aangeeft welke maatregelen je hebt getroffen om alle risico's die gepaard gaan met je evenement tot een minimum te beperken.

 • Teken het parcours uit op een duidelijk plan.

 • Maak een inplantingsplan op (cateringkramen, tenten...) als je inrichtingen plaatst.

 • Bereikbaarheid van het event voor hulpdiensten: voorzie steeds een vrije doorgang van 4m breed en 4m hoog. Op deze vrije zone mogen geen vaste obstakels staan, alle andere obstakels zijn dus vlot weg te nemen (binnen enkele seconden). Springkastelen, partytenten, tafels… mogen de vrije doorgang niet versperren. De vrije doorgang in bochten: draaistralen van minimaal 11m aan de binnenkant en 15m aan de buitenkant.

 • Het afsluiten van straten in het kader van het verkeersvrij maken of in het kader van terrorisme kan enkel met obstakels die onmiddellijk te verplaatsen zijn.

 • Geplaatste bogen (opblaasbaar of vaste constructies) moeten een minimale doorgang hebben van 4m breed en 4m hoog.

 • Voorzie de nodige parkeergelegenheid voor deelnemers en supporters, je duidt dit ook best duidelijk aan zodat men niet gaat wildparkeren.

 • Teken de standplaatsen af met krijt op het terrein zodat er steeds een vrije doorgang blijft bestaan voor de hulpdiensten.

 • De bereikbaarheid van gebouwen mag niet in het gedrang komen door tijdelijke constructies zoals podia, tenten, etc.

 • Nutsvoorzieningen zoals gas afsluiters en hydranten zijn steeds vlot bereikbaar.

 • Standplaatsen voor installaties met een verhoogd brandrisico (bv. cateringstanden) dienen op minimaal vier meter van gevels geplaatst te worden, uitzondering mogelijk bij schriftelijke toestemming van eigenaar pand (1m).

 • Er is een vrije evacuatiezone rond tijdelijke constructies.

 • Het plaatsen van cateringstanden op het event: zie rubriek cateringstanden.

 • Het plaatsen van stroomaggregaten, stroomgroepen of generatoren is enkel toegestaan op 4m van gebouwen en tenten (uitz. mits schriftelijke toestemming eigenaar gebouw of één meter t.o.v. volle gevels).

 • Stroomaggregaten, stroomgroepen en generatoren moeten gekeurd worden door een externe dienst voor technische controle (EDTC). Dit keuringsverslag is op te vragen via eigenaar/verhuurder.

 • Als organisator dien je zelf in te staan om elke tijdelijke elektrische installatie te laten keuren door een EDTC. Een tijdelijke elektrische installatie start aan het aftakpunt waar de elektriciteit wordt afgenomen tot aan het laatste verdeelbord, bij kleinere installaties waar er vanuit huizen afgetakt wordt hoeft er geen extra keuring uitgevoerd te worden.

 • Verzekeringen

  • Sluit de nodige verzekeringen af.

 • Tenten

  • Tenten tot 100 personen of met een totale oppervlakte <60 m²: Zorg steeds dat de tenten voldoende verankerd zijn zodat ze bestand zijn tegen hevige wind. Indien de partytenten tekenen van instabiliteit vertonen dienen ze onmiddellijk afgebroken te worden (start steeds met het wegnemen van de zeilen).

  • Tenten voor meer dan 100 personen of indien de totale oppervlakte van alle tijdelijke structuren/constructies groter is dan 60 m²: (zie rubriek tenten).

  • Je weet nooit wat er fout kan gaan, voorzie dus enkele blustoestellen (één per 150 m² en één extra per brandrisico) en een EHBO-kit.

Figuur 1

Ondersteunende documenten

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING