Maximale bezetting

Evenement in een gebouw


De maximale bezetting is het aantal personen die maximaal op hetzelfde moment aanwezig mogen zijn in die specifieke locatie (zaal, lokaal of het gehele gebouw). 

Als je als locatie een gebouw kiest, bestaat er meestal een brandpreventieverslag. Dit verslag bevat een berekening van bezetting op basis van de evacuatiemogelijkheden, dit betreft een theoretische waarde. Deze waarde kan in praktijk lager liggen naargelang het sublimeren van (nood)uitgangen, de invulling van de zaal en het gebruik van de oppervlakte, ook het APV kan op basis van oppervlakte beperkingen opleggen. 

Uit de risicoanalyse (opgemaakt door de eigenaar/uitbater/organisator moet blijken hoeveel mensen nog op een veilige manier gebruik kunnen maken van de vrije/beschikbare oppervlakte na aftrek van podia, rekken, decors...).

Een brandpreventieverslag kan door de eigenaar van het gebouw aangevraagd worden via onderstaande drukknop.


Evenement in een tent of op een terrein in buitenlucht


Als organisator kan je zelf een capaciteit van een terrein of tent  berekenen door onderstaande vuistregels te gebruiken:


o   1 centimeter nooduitgang = 1 persoon;

o   1 nooduitgang = maximaal 49 personen gelijktijdig aanwezig;

o   2 nooduitgangen = maximaal 499 personen gelijktijdig aanwezig;

o   3 nooduitgangen = maximaal 999 personen gelijktijdig aanwezig;

o   per extra schijf van 1000 personen dient er een extra nooduitgang aanwezig te zijn.


o   De totale breedte van de uitgangen bedraagt min. 1cm/p.

o   De hoogte van een (nood)uitgang bedraagt min. 2m.

o   De totale breedte van de uitgangen bedraagt min. 80cm.

o   De (nood)uitgangen worden enkel in acht genomen indien ze opendraaien in de vluchtzin, ontgrendeld zijn, vergrendeld zijn in open stand en vrij zijn van obstakels.

o   Opengeritste tentzeilen worden enkel als een volwaardige nooduitgang in rekening gebracht wanneer ze over de gehele breedten een minimale doorgangshoogte van 2m hebben. Je kiest dus best een tent met deurpanelen. 

o   De breedte van trappen:

o   Enkel rechte trappen worden aanvaard als evacuatietrap voor het publiek.Bij evenementen kan naast bovenstaande vuistregels ook rekening houden met een aantal factoren die een vlotte evacuatie belemmeren.

Heb je nog vragen?

Ga dan naar onze FAQ (veel gestelde vragen), stuur ons een mailtje of bel ons even op 056/23 99 22