Evenement in een gebouw

Kies je als locatie een gebouw, dan moet er altijd een brandpreventieverslag opgemaakt worden en een maximale capaciteit bepaald worden door de brandweer. Vraag dit verslag steeds op via de uitbater of eigenaar van het gebouw. Mocht er geen brandpreventieverslag opgemaakt zijn of de maximale capaciteit is niet gekend voor het gebouw, dan dient dit zeker nog te gebeuren.

Zonder brandpreventieverslag geeft de brandweer geen positief advies voor je evenement.

Tip: Je kiest bij voorkeur een gebouw dat bestemd is om jouw type evenement in te laten doorgaan (fuifzaal, feestzaal, evenementenhal, polyvalente zalen...), dan kom je niet voor verrassingen te staan. Schuren, loodsen, magazijnen... zijn dat meestal niet. De uitbater / eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk om het brandpreventieverslag aan te vragen.


Ontdek onze tips voor een brandveilig evenement.

 • Maak steeds een risicoanalyse op voor je event.

 • Laat nooit meer mensen toe in de zaal (het gebouw) dan bepaald in de maximale capaciteit.

 • Plaats geen obstakels (foodtrucks, tenten, fietsrekken...) in brand- en evacuatiewegen.

 • Plaats geen obstakels (tafels, nadars...) in, voor of achter (nood)uitgangen en evacuatiegangen.

 • Vergrendel nooit nooduitgangen.

 • Plak nooit veiligheidsverlichting en pictogrammen af.

 • Plaats geen obstakels voor veiligheidsverlichting en pictogrammen.

 • Zorg ervoor dat alle medewerkers de richtlijnen bij brand en de evacuatieprocedure kennen.

 • Neem geen blusmiddelen weg.

 • Gebruik geen makkelijk brandbare versieringen (papier, riet, stro, makkelijk brandbaar textiel...). De aangebrachte versieringen (niet makkelijk brandbaar) mogen maximaal 10% van de totale muuroppervlakte bedekken.

 • Versieringen mogen geen lint vormen -> lontwerking en bevinden zich ten minste op 2m van (nood)uitgangen en evacuatiewegen.

 • Functionele decoratiematerialen zoals tapijt, textielbehang, vals plafond… mogen enkel gebruikt worden indien de brandklasse wordt aangetoond.

   • Daken, plafonds en valse plafonds moeten volgens de ‘oude’ Belgische Norm NBN S 21-203 vervaardigd zijn uit materialen die behoren bij de (reactie bij brand) klasse A1 : moeilijk ontvlambaar, of klasse A0 : niet brandbaar. Volgens de Europese norm NBN EN 13501-2 dienen deze materialen te voldoen aan:

A1 ofwel

A2-s1-d0 ofwel

B-s1-d0

     • De verticale wanden en bekleding moeten volgens de ‘oude’ Belgische Norm NBN S 21-203 vervaardigd zijn uit materialen die behoren bij de klasse A2 : gemiddeld ontvlambaar, of een hogere klasse. Volgens de Europese norm NBN EN 13501-2 dienen deze materialen minstens te voldoen aan C-s1-d0.

     • De vloer en de vloerbedekking mogen volgens de ‘oude’ Belgische Norm NBN S 21-203 vervaardigd zijn uit materialen die behoren bij de klasse A3 : gemakkelijk ontvlambaar, of hoger. Volgens de Europese norm NBN EN 13501-2 dienen deze materialen minstens te voldoen Dfl-s1.

 • Alle aangebrachte materialen worden steeds stevig vastgemaakt met brandvertragende bevestigingsmaterialen.

 • Versieringen en decoratie mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.

 • Kaarsen of andere versieringen met open vlam zijn altijd verboden in inrichtingen.

 • Ballonnen gevuld met een brandbaar en/of giftig gas mogen in een evenementenruimte, gelegen in een tent of gebouw, niet worden gebruikt.

 • Motorvoertuigen, vaartuigen of machines tentoongesteld in de tijdelijke inrichtingen mogen slechts een beperkte hoeveelheid brandstof in hun reservoirs hebben. De brandweer kan, mits de nodige motivatie, vragen de startbatterij van het voertuig te ontkoppelen.

 • Het bereiden van voeding met mobiele elektrische toestellen is enkel toegestaan in een speciaal daartoe bestemd lokaal.

 • Warm houden van voeding in de publieksruimte mag enkel met elektrische toestellen die daar speciaal toe bestemd zijn, toestellen met brandpasta zijn verboden.

 • Mobiele keukentoestellen met open vuur of gas gevoed en professionele toestellen om te frituren zijn niet toegestaan in gebouwen. Deze toestellen moeten buiten opgesteld worden op vier meter afstand van de gebouwen. Een kooktent is toegestaan indien geen publiek in de tent komt en als ze op vier meter afstand van gebouwen is opgesteld.

 • Indien je gebruik maakt van verwarmingstoestellen specifiek geplaatst voor het evenement, dan worden enkel mobiele elektrische verwarmingstoestellen (indien de elektrische weerstand niet zichtbaar is) en externe verwarmingstoestellen toegestaan (type warmelucht generatoren). De toestellen zijn steeds op minimum twee meter van brandbare materialen opgesteld.

 • Alle vormen van open vuren zijn verboden in gebouwen.

 • Alle vormen van vuurwerk, pyrotechnische effecten en vuuranimatie zijn verboden in gebouwen.

 • Indien er grote tijdelijke structuren worden geplaatst (podium, stellingbouw, tribune, etc.) vraag dan steeds een attest op bij de plaatser waaruit blijkt dat de structuur werd opgebouwd conform het montageboek, de stabiliteit blijkt, de brandklasse van de gebruikte materialen is opgegeven. Indien de maximale capaciteit meer dan 1000 personen bedraagt of de totale oppervlakte van de structuren meer dan 500m² bedraagt dan dient een externe dienst voor technische controle (EDTC) een keuring van de structuren uit te voeren.

 • Alle aanwezige hydranten, waterwinplaatsen en gasafsluiters, etc. binnen en rond de evenementenzone moeten altijd vrij en bereikbaar blijven. De aanduidingen van hydranten, waterwinplaatsen en gasafsluiters blijven zichtbaar vanaf de openbare weg.


Ondersteunende documenten

Vind een zaal voor jouw evenement
(enkel zalen door de gemeente aangeboden)


Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING