EVENEMENTEN IN TENTEN

Voor elk evenement moet de organisatie minimaal onderstaande documenten aan de brandweer afleveren:

1. Bepalingen

Onderstaande tips en richtlijnen zijn van toepassing op tenten met een maximale bezetting hoger dan 100 personen of indien de gecumuleerde oppervlakte van alle tijdelijke structuren/constructies groter is dan 60 m². 

2. Inplanting

3. Evacuatie

De organisator is verantwoordelijk dat de bepaalde maximale capaciteit niet overschreden wordt. Hij dient hiervoor de nodige acties te ondernemen.
Om het aanwezige publiek veilig te kunnen evacueren vanuit een tent of vanop een terrein moet er aan onderstaande regels voldaan worden:

Aantal nooduitgangen 

Bijkomende voorwaarden:

Evacuatiewegen


Trappen en hellingen

Pictogrammen

Veiligheidsverlichting
De goede werking dient steeds aangetoond te worden aan de hand van een keuringsverslag opgemaakt door een externe dienst voor technische controle (EDTC). Het
keuringsverslag moet aanwezig zijn bij de organisator.


Specifiek voor evenementen afgesloten met bouwhekken

Afwijkingen

4. Tijdelijke constructies/structuren

    Tenten

A1 ofwel

A2-s1-d0 ofwel

B-s1-d0

A1 ofwel

A2-s1-d0 ofwel

B-s1-d0

A1 ofwel

A2-s1-d0 ofwel

B-s1-d0


    (Mobiele) tribunes
Om een vlotte circulatie bij gebruik en eventuele evacuatie te garanderen, worden volgende eisen gesteld aan de indeling:

A1 ofwel

A2-s1-d0 ofwel

B-s1-d0

Trussconstructies en stellingwerk

A1 ofwel

A2-s1-d0 ofwel

B-s1-d0

Sjorwerk

A1 ofwel

A2-s1-d0 ofwel

B-s1-d0

5. Blusmiddelen

Naar gelang de aanwezige risico’s kan de brandweer, de organisatie opleggen bijkomende blusmiddelen te voorzien.

6. Melding – waarschuwing – alarm

7. Cateringstanden (koken, bakken, braden, opwarmen, BBQ…)

Cateringstanden die aan bereiding van etenswaren doen worden opgedeeld in 2 groepen: de mobiele verkoopwagens voor bereiding van voeding en foodtrucks en anderzijds alle andere cateringstanden. Onderstaande richtlijnen gelden voor alle types cateringstanden die voeding bereiden.

Plaatsing cateringstanden


Mobiele elektrische cateringtoestellen

Mobiele cateringtoestellen op gas

 

BBQ’s (niet op gas)

 

Mobiele verkoopwagens voor bereiding van voeding en foodtrucks


Gasrecipiënten

8. Mobiele verwarmingstoestellen in tenten

Mobiele verwarmingstoestellen in gebouwen


Mobiele verwarmingstoestellen in tenten
Het verwarmen van tenten is enkel toegestaan aan de hand van mobile externe verwarmingstoestellen die warme lucht in de tent blazen. De toestellen voldoen aan
volgende punten:

9. Elektrische installatie

Stroomgeneratoren, stroomgroepen, stroomaggregaten & brandstof

 

Elektrische installatie

10. Versieringen en decoratie

Versieringen
Onder versieringen verstaan we alle vormen van aankleding die niet behoren tot de normale functionele decoratie.

  

Algemeen

11. Vuurmanden, -korven en -schalen

12. Pyrotechnische effecten, vuuranimatie, vuurwerk

Pyrotechnische effecten (enkel buiten toegelaten)
Onder pyrotechnische effecten worden verstaan, alle artikelen die explosieve stoffen bevatten die tot doel hebben licht, geluid, gas of rook (dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen) te produceren, toestellen die effecten produceren onder de noemer koud vuurwerk en toestellen die vuur- of vlameffecten produceren.

 

Vuuranimatie
Onder vuuranimatie wordt verstaan: vuurspuwen, jongleren met brandende voorwerpen en handelingen met brandende voorwerpen.

 

Feestvuurwerk / consumentenvuurwerk
Voordat je vuurwerk koopt, vraag na bij het gemeentebestuur wanneer het afsteken of het gebruik van vuurwerk is toegestaan en onder welke voorwaarden. Weet bv. dat in Vlaanderen een algemeen verbod geldt, waar het gemeentebestuur kan van afwijken. Koop enkel wettig en veilig vuurwerk waarop één van de twee volgende verplichte kwaliteits- en veiligheidsmarkeringen staat:

Enkele aandachtspunten:

 

Spektakelvuurwerk / professioneel vuurwerk
Onder spektakelvuurwerk wordt verstaan: vuurwerk van categorie 3 of F3, van categorie 4 of F4 en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van
categorie T2 alsook de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 die niet als feestvuurwerk worden opgenomen.

Spektakelvuurwerk wordt enkel toegestaan onder volgende voorwaarden:


Overzicht categorieën vuurwerk:
zie figuur onder menu.

Ondersteunende documenten

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be 

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING