MARKTEN & BRADERIJEN

Onderstaande tips zijn van toepassing op markten en braderijen die buiten worden georganiseerd. Onder markten en braderijen verstaan we wekelijkse markten, rommelmarkten, avondmarkten, artisanale of ambachtelijke markten, braderijen, etc.


 • Maak een inplantingsplan op met intekening van de verschillende standplaatsen met maataanduiding.

 • Vanaf een groot aantal bezoekers op je evenement worden de veiligheidsrisico’s groter. Voorzie een actieplan om je evenement eventueel af te sluiten.

 • Elk type evenement heeft zo zijn eigen risico’s, maak steeds een risicoanalyse op.

 • Teken de standplaatsen af met krijt op het terrein zodat er steeds een vrije doorgang blijft bestaan voor de hulpdiensten.

 • Bereikbaarheid van het event voor hulpdiensten (figuur 1): voorzie steeds een vrije doorgang van vier meter breed en vier meter hoog. Op deze vrije zone mogen geen vaste obstakels staan, alle andere obstakels zijn dus vlot weg te nemen. Springkastelen, partytenten… mogen de vrije doorgang niet versperren. De vrije doorgang in bochten: draaistralen van minimaal 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant.

 • Het afsluiten van straten in het kader van het verkeersvrij maken of in het kader van terrorisme kan enkel met obstakels die onmiddellijk te verplaatsen zijn.

 • De bereikbaarheid in de hoogte van gebouwen mag niet in het gedrang komen door tijdelijke constructies zoals podia, tenten…

 • Voorzie steeds een vrije zone tussen gevels en standplaatsen van minimaal één meter (uitzondering mits schriftelijke toestemming van de eigenaar van het pand) en één meter tussen de standplaatsen onderling.

 • De straten waar het evenement plaatsvindt mogen enkel afgesloten worden met obstakels die onmiddellijk verplaatst kunnen worden.

 • Nutsvoorzieningen zoals gas afsluiters en hydranten zijn steeds vlot bereikbaar.

 • Standplaatsen voor installaties met een verhoogd brandrisico (vb. cateringstanden) moeten op minimaal vier meter van gevels (uitzondering mogelijk bij schriftelijke toestemming van eigenaar pand) en op twee meter van brandbare materialen geplaatst worden.

 • Er is een vrije evacuatiezone rond tijdelijke constructies.

 • Cateringstanden: foodtrucks en mobiele verkoopwagens dienen de nodige attesten en keuringen kunnen voorleggen (elektrische installatie, gasinstallatie).

 • Alle andere cateringstanden dienen gekeurd materiaal te gebruiken. Het materiaal moet gebruikt worden volgens de instructies in de handleiding en volgens regels van goed vakmanschap.

 • Cateringstanden mogen in kooktenten geplaatst worden indien het publiek de tent niet moet betreden en indien de kooktent aan minimaal 1 volledige zijde open is.

 • Cateringinstallaties op gas moeten gekeurd worden op lekdichtheid door een EDTC.

 • Bij cateringinstallaties op gas mag enkel het principe één gasfles – één verbruiker gebruikt worden.

 • Gasslangen zijn maximaal vijf jaar oud en verkeren in een onbeschadigde toestand. Gasslangen mogen maximaal twee meter lang zijn en mogen niet aan elkaar gemonteerd worden. Gasslangen worden op de nippels gefixeerd met metalen spanringen.

 • De ontspanner is aangepast aan de verbruiker, het gebruikte gas en bevindt zich in een onberispelijke conditie.

 • Gas: elke verbruiker mag slechts voorzien worden van één fles in gebruik en één reservefles. Gasopslag is niet toegestaan.

 • Gasflessen moeten op drie meter van rioolmonden, kelderopeningen of lager gelegen delen opgesteld worden.

 • Cateringstanden mogen niet aaneengeschakeld worden.

 • Cateringstanden staan bij voorkeur niet naast elkaar en niet aan nooduitgangen.

 • Gasflessen dienen opgeslagen te worden in een speciale gasfleskast of dienen afgeschermd te worden van weersinvloeden en warmtebronnen en beschermd zijn tegen omvallen.

 • Elke cateringstand is voorzien van een gekeurd blustoestel van één bluseenheid (jaarlijks te herkeuren) en een blusdeken.

 • Het plaatsen van stroomaggregaten, stroomgroepen of generatoren is enkel toegestaan op vier meter van gebouwen (uitz. mits schriftelijke toestemming eigenaar gebouw of één meter t.o.v. volle gevels).

 • Stroomaggregaten, stroomgroepen en generatoren moeten gekeurd worden door een externe dienst voor technische controle (EDTC). Dit keuringsverslag is op te vragen via eigenaar/verhuurder.

 • Als organisator dien je zelf in te staan om elke tijdelijke elektrische installatie te laten keuren door een EDTC. Een tijdelijke elektrische installatie start aan het aftakpunt waar de elektriciteit wordt afgenomen tot aan het laatste verdeelbord.


Stel een reglement op en laat het vooraf ondertekenen door de standhouders, zo informeer je de standhouders over wat wel en niet kan op je markt of braderie en komen ze niet voor verrassingen te staan.

Figuur 1

Ondersteunende documenten

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING