STOETEN & OPTOCHTEN

Onderstaande tips zijn van toepassing op alle types van stoeten en optochten:

Algemeen

 • Maak een inplantingsplan op met intekening van het parcours, duid eventuele wegblokkades aan.

 • Het afsluiten van straten in het kader van het verkeersvrij maken of in het kader van terrorisme kan enkel met obstakels die onmiddellijk te verplaatsen zijn.

 • Vanaf een groot aantal bezoekers op je evenement worden de veiligheidsrisico’s groter. Voorzie een actieplan om je evenement eventueel af te sluiten.

 • Elk type evenement heeft zijn eigen risico’s, maak steeds een risicoanalyse op.

 • Sluit de nodige verzekeringen af, ga na bij de gemeente welke polissen je dient af te sluiten.

 • Stel een verantwoordelijke aan die de coördinatie van de stoet op zich neemt, stel ook een veiligheidsverantwoordelijke aan.

 • Geef een veiligheidsbriefing aan alle medewerkers voor aanvang van het evenement.

Praalwagens

 • Praalwagens moeten zo beveiligd worden dat meerijdende personen er niet kunnen afvallen.

 • Praalwagens en hun eventuele trekkers moeten voorzien worden van een afscherming die tot op 30 cm van de grond komt met een vaste afscherming en tot op 10 cm van de grond met flexibele afscherming om te voorkomen dat mensen onder de praalwagens terecht kunnen komen.

 • Voorzie rond elke praalwagen een aantal (best vier) personen die zich aan beide lange zijden van de wagen bevinden.

 • Stroomgeneratoren met verbrandingsmotor mogen tijdens de parade niet bijgevuld worden. Gebruik bij voorkeur stroomgeneratoren met diesel als brandstof.

 • Gebruik geen pyrotechnische effecten, open vuren of vuurwerk op of rond praalwagens.

 • Alle voertuigen die omgebouwd worden moeten veilig zijn. Zij dienen minimum aan volgende eisen voldoen:

 • Zowel het trekkend als het getrokken deel beschikken over een geldig keuringsbewijs.

 • Remmen dienen voldoende te werken, er is geen schade aan het remvermogen van de combinatie.

 • Er moet een veilige koppeling zijn tussen trekker en aanhangwagen gemonteerd worden, beveiligd met een voldoende sterke ketting.

 • De elektrische installaties en bedrading moeten volledig zijn en goed functioneren (volgens de geldende reglementeringen).

 • Voorzie links en rechts aan de buitenkant een achteruitkijkspiegel.

 • Er mogen geen scherpe uiteinden, randen of vooruitstekende gedeelten aanwezig zijn die bij botsingen bijkomend gevaar voor verwondingen kan vormen.

 • Dichtheid: geen verlies van olie, remvloeistof of brandstof is niet toegestaan.

 • Voorzie voldoende gekeurde blustoestellen type ABC.

Dieren

 • Bij elke inzet van dieren dienen er voldoende begeleiders te worden ingezet. De begeleiders kennen de dieren goed en zijn gewoon om met dergelijke dieren om te gaan.

 • Laat de dieren niet los lopen.

 • Hou een veiligheidszone rond de dieren vrij.

 • Paarden: Naast de koetsier of de ruiter moet een geschikte persoon aanwezig zijn die in geval van nood kan ingrijpen (volgens de bestaande attesten van begeleiders).

Weersextremen

Onweer (vb. grote windsnelheden) kunnen roet in het eten gooien. Voorzie vooraf een plan met de te nemen maatregelen in functie van weersextremen.


Ondersteunende documenten

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING